y

.●2013年 竹富島
yyyyyy撮影:2013年2月3日
yyyyyyアクセス:石垣空港(羽田から3.5時間)・離島ターミナル(フェリーで10分)
yyyyyy撮影機材:NEX7・iPhone5
yyyyyyyy羽田から3.5時間、本土より台湾が近い竹富島はもう夏です!!
yyyyyyyy 01Photo コンドイ浜その1
yyyyyyyy 02Photo コンドイ浜その2
yyyyyyyy 03Photo 集落(なごみの塔から)
yyyyyyyy 04Photo 集落その2
yyyyyyyy 05Photo 西桟橋
yyyyyyyy 06Photo 集落その3
yyyyyyyy 07Photo 集落その4
yyyyyyyy 08Photo 日本最南端のお寺
yyyyyyyy 09Photo 竹富島小中学校その1
yyyyyyyy 10Photo 竹富島小中学校その2

yyyyyyyy<おまけ> iPhone5
yyyyyyyy 11Photo 焼肉やまもと
yyyyyyyy 12Photo 焼肉の元の姿?(水牛車)
yyyyyyyy 13Photo 焼肉の元の姿?(石垣牛)
yyyyyyyy 14Photo 尖閣諸島は真近です

y icon01.gif撮影機材
yyyy・Nikon D700(メイン機)
yyyy・SONY NEX-7(サブ機)ミラーレス。軽くて最近はこちらがメイン・・・・・
y icon01.gif撮影条件説明
yyyyRawで撮ってます、露出調整・広角補正・ゴミ取り以外のレタッチ・補正
yyyyは基本的にはしてません(シャープネスはご法度!!)。
yyyyプロカメラマンによると、デジタル写真では以下はタブーとのこと(同感)
yyyyyyy合成 : 撮影後の付け足し・消去
yyyyyyy着色 : 色の変更・トーンの変更
yyyyyyyその他: 素材の姿の変更