y

.●2013年 京都 正月
yyyyy撮影:2013年1月3・4日(正月)
yyyyyyy機材: Digi・D700/NEX7
yyyyyyy正月の写真@京都です。
yyyyyyyy 01Photo 八坂塔
yyyyyyyy 02Photo 嵯峨野・祇王寺
yyyyyyyy 03Photo 嵯峨野・祇王寺(正門)
yyyyyyyy 04Photo 嵯峨野・竹林
yyyyyyyy 05Photo 八坂通その1
yyyyyyyy 06Photo 八坂通その2
yyyyyyyy 07Photo 花見小路
yyyyyyyy 08Photo 石塀小路

yyyyyyyy<仁和寺・世界遺産>
yyyyyyyy 09Photo y 10Photo y 11Photo y 12Photo

yyyyyyyy<おまけ>
yyyyyyyy 06Photo 東京スカイツリー@浅草

y icon01.gif撮影機材
yyyy・Nikon D700(メイン機)
yyyy・SONY NEX-7(サブ機)ミラーレス。軽くて最近はこちらがメイン・・・・・
y icon01.gif撮影条件説明
yyyyRawで撮ってます、露出調整・広角補正・ゴミ取り以外のレタッチ・補正
yyyyは基本的にはしてません(シャープネスはご法度!!)。
yyyyプロカメラマンによると、デジタル写真では以下はタブーとのこと(同感)
yyyyyyy合成 : 撮影後の付け足し・消去
yyyyyyy着色 : 色の変更・トーンの変更
yyyyyyyその他: 素材の姿の変更